Tävling

Tävlingsinformation – allmän information i samband med tävlingar.

De individuella tävlingarna spelas i tre klasser A, B och C där inget annat anges. D-klass kan anmälas till par- eller scrambletävlingar där en spelare i laget får vara D-Klass.

Partävlingar spelas oftast i gemensam klass.

Startavgifter och tävlingsbestämmelser:

  • För att delta i tävling skall du ha aktivt medlemskap i golfklubb samt ha officiellt golfhandicap.
  • Startavgiften är 100 kr/deltagare om inget annat anges. Tävlingar där förtäring ingår kan ha högre avgift. Se tävlingsinbjudan.
  • Tävlingsgreenfee för spelare från andra klubbar är 100 kr (Junior 50 kr)

Anmälan till tävling:

  • Enligt tävlingsinbjudan eller via Min golf, tävlingar. Det finns även anmälningslista vid banan.
  • Kansliet 0271-122 51 ger information om tävlingar. OBS ! Begränsade öppettider.
  • Glöm inte att ange ditt Golf-ID som är lika med din födelsetid och ett tresiffrigt nummer.

 (Ex. ÅÅ MM DD-xxx). Ditt Golf-ID finns på ditt medlemskort där lösenordet är de fyra sista siffrorna i kortets nummer.

          

Klassindelning

Herrar

Hcp

Damer

Hcp

A klass

+8 – 13,7

A klass

+8 – 14,0

B klass

13,8 – 22,4

B klass

14,1 – 23,2

C klass

22,5 – 36,0

C klass

23,3 –  36,0

D klass

36,1  – 54,0

D klass

36,1 – 54,0