Hål 8-17

Vårt lättaste hål. Låt dig dock inte luras av längden. Greenen ligger högre än utslaget, ta en klubba mer. Om du bums skall bomma greenen är det bättre att vara kort.
Anständigt svår chip uppför att jämföra med chip från ruff nerför.

Flyg över hål 7/16.
Se till att maximera upplösningen samt notera att du kan få filmen i fullskärm.

<—- Hål 7/16                                                Hål 9/18 —->