Miljöarbete

Miljön är viktig för oss i Alfta-Edsbyns Golfklubb

wpde59731e_06

Naturupplevelsen är en del av golfen och är därför viktig för oss.
Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i Alfta-Edsbyns Golfklubb och har utsett en miljösamordnare som även sitter med i klubbens styrelse.
Vårt mål med miljöarbetet är att allt vi gör ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt.

2008 blev Alfta-Edsbyns Golfklubb miljödiplomerade av Svenska Golfförbundet och idag är totalt Ca: 230 klubbar miljödiplomerade.
Alfta-Edsbyns Golfklubbs miljödiplom hittar du om du klickar här

Under arbetet med miljödiplomeringen gjordes en inventering av växt och fågellivet runt golfbanan som påvisade en mycket artrik flora. Rapporten från inventeringen hittar du on du klickar här.

Diplomet är ett bra bevis på att klubben har kommit igång med sitt miljöarbete.
För att få ett miljödiplom krävs;

• Miljöpolicy och en miljöplan
• Miljöpolicyn ska vara antagen av årsmötet
• Miljöplanen ska vara upprättad i samråd med externa organisationer och myndigheter
• Ett miljöavtal mellan ägaren och brukaren är nödvändigt om dessa är skilda
• Genomförandet av miljöplanen har påbörjats och det finns medlemmar i klubben som deltar aktivt i miljöarbetet
• Miljöpolicy och miljöplan skickas till SGF:s bankonsulent samt till distriktets miljösamordnare för bedömning.

Syftet med miljödiplomering är att stimulera ett aktivt arbete med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan kan vara en tillgång för miljö och natur.

Miljödiplomeringen revideras årligen och nytt från 2016 är att endast de anläggningar som årligen reviderar och aktualiserar sin miljöplan kommer att redovisas som innehavare av giltigt SGF Miljödiplom.

Mer information och nyheter om Svenska Golfförbundets miljövision hittar du om du klickar här