Hål 6-15

Hål 6 är ett relativt okomplicerat hål där nyckeln är att slå rakt för att undvika att hamna i vattenhindret.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyg över hål 6/15.
Se till att maximera upplösningen samt notera att du kan få filmen i fullskärm.

<—- Hål 5/14                                                Hål 7/16 —->