Hål 7-16

Banans svåraste hål. Här är vatten, träd och out med i spel.
Alternativen för spelstrategi är två:

  1. Den offensive spelar rakt fram mot öppningen mellan vattenhindret och skogen för att sedan gå direkt mot greenen.
  2. För att spela lite mer säkert spelar man mot vänster för att sedan mellanlanda på fairway på bäckens vänstra sida . Inspelet blir lite enklare och du slipper träden.Dock måste du då spela över vatten två gånger.

7

Flyg över hål 7/16.
Se till att maximera upplösningen samt notera att du kan få filmen i fullskärm.

<—- Hål 6/15                                                 Hål 8/17 —->