Dokument

Här nedan finner du dokument rörande Alfta-Edsbyns Golfklubbs verksamhet.

Allmänna dokument

Alfta-Edsbyns Golfklubbs stadgar

Medlemsansökan

Rapport från Växt och fågelinventering

Dokument gällande Spelrätter

Hembud av Spelrätt

Upplåtelse av Spelrätt = Låna/Hyra

Överlåtelse av Spelrätt = Köpa/Sälja