Lokala regler och föreskrifter

Regler och föreskrifter för Alfta-Edsbyns Golfklubb

Genrella lokala reglerAEGK_1
Generella lokala regler finns anslagna i klubbens kansli
.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel i klubben om inte annat bestämts och angivits inför enskilda tävlingar.
Samtliga lokala regler finns även angivna på klubbens scorekort som du finner i klubbens kansli.

Lokala regler:

  • Om boll träffar ledningsstolpe/tråd måste spelaren omedelbart och utan plikt annullera slaget och spela ny boll. Den första bollen är därmed ur spel
  • Skador i bunker förorsakat av regn eller bevattningsanläggningen betraktas som MUA. Regel 25:1 är tillämplig
  • Vit-Svarta pinnar mellan 4:an och 5.an markerar ”out of Bounds” för hål 5 men ej för hål 4.
  • Röd markering på fairway = 100m till greenkant.

Tänk på:

Laga nedslagsmärken. lägg tillbaka och trampa fast uppslagen torv. Skräp, fimpar och dylikt ska slängas i papperskorgar.

 

Till sist:

Visa hänsyn och släpp igenom snabbare bollar för allas trevnad.