Lokala regler och föreskrifter

Regler och föreskrifter för Alfta-Edsbyns Golfklubb

Genrella lokala reglerAEGK_1
Generella lokala regler finns anslagna i klubbens kansli
.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel i klubben om inte annat bestämts och angivits inför enskilda tävlingar.
Samtliga lokala regler finns även angivna på klubbens scorekort som du finner i klubbens kansli.

Lokala regler:

  • Om boll träffar ledningsstolpe/tråd måste spelaren omedelbart och utan plikt annullera slaget och spela ny boll. Den första bollen är därmed ur spel
  • Skador i bunker förorsakat av regn eller bevattningsanläggningen betraktas som MUA. Regel 25:1 är tillämplig
  • Vit-Svarta pinnar mellan 4:an och 5.an markerar ”out of Bounds” för hål 5 men ej för hål 4.
  • Röd markering på fairway = 100m till greenkant.

Tänk på:

Laga nedslagsmärken. lägg tillbaka och trampa fast uppslagen torv. Skräp, fimpar och dylikt ska slängas i papperskorgar.


Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19:

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas.

Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.


 

Till sist:

Visa hänsyn och släpp igenom snabbare bollar för allas trevnad.