Bollplockning

     Regler bollplockning på drivingrange

  • Plockning måndag till söndag (ca 20.00) med bilen
  • Låt era ungdomar pitcha eller chippa in mot mitten samtidigt som ni kör bilen
  • Noggrannare plockning för hand onsdag och söndag (i skogen runt rangen)
  • Skulle ni få förhinder kontakta någon annan på listan
  • Fria rangebollar under hela säsongen till ungdomar som plockar  (tänk på att det är bara till de ungdomar som åtagit sig en bollplockarvecka)
  • Bilnyckel och nyckel till bollautomaten överlämnas söndagar till nästkommande veckas ”plockare”
Frågor: Pär Ekbom 070-316 06 15